WhatsApp Image 2024-04-24 at 14.21.39

איך להתמודד עם משבר תקשורתי?

משבר תקשורתי הוא אירוע חריג ולא מתוכנן. משבר תקשורתי מתרחש כאשר מידע מסוים אודות אדם או ארגון מופצים וממוסגרים באופן שלילי. המשבר יכול להתחיל בתקשורת המוסדית, כלומר בעיתונים, אתרי חדשות, טלוויזיה ורדיו ולקבל תאוצה ברשתות החברתיות. המידע שמתפרסם וממוסגר באופן שלילי, עלול להיות בעל השלכות ולהתפתח לכדי פגיעה קשה בתדמיתו של אדם או בארגון.

האופן בו מתפתח המשבר התקשורתי והמקורות ממנו הוא נובע ושואב את כוחו הם רבים ומגוונים. מקובל לעשות חלוקה לשני סוגים של משברים, כזה הפורץ באופן פתאומי וחסר שליטה וכזה שמתפתח לממדי ענק באיטיות מרגיזה. בשני המקרים, לציבור יש תפקיד מפתח בהתפתחותו של המשבר. לדוגמה, משבר תקשורתי שפורץ באופן פתאומי בעקבות פרסום של ידיעה שלילית בתקשורת, עלול להתפתח גם לשיח שלילי ברשתות החברתיות. לחילופין, תלונה של אדם פרטי ברשתות החברתיות (שיימינג) יכולה להתפתח ולהוביל לשיח שלילי, עד כדי שתהפוך בעצמה למשבר או במקרה הגרוע גם לידיעה שלילית בתקשורת המוסדית.

אופן הפגיעה של משבר תקשורתי והשלכותיו על ארגון הן מגוונות. הפגיעה עלולה להתחיל כדור שלג של פגיעה באמינות או במוניטין ולהתפתח, במקרים קיצוניים, לכדי פתיחת חקירה במשטרה או צעדים מנהלתיים. השלכות המשבר על האדם הפרטי או הארגון עלולות להוביל לפגיעה במשלח יד, פגיעה פיננסית, סגירת מחלקות ושירותים עד כדי נזקים בלתי הפיכים נוספים.

לעיתים, לא ניתן למנוע את פריצת המשבר התקשורתי. אבל ניהול נכון שלו הוא חובה ועשוי במידה רבה להשפיע על התפתחותו והשלכותיו. כלומר, פעולות הכנה מקדימות והתנהלות נכונה ומחושבת מרגע תחילת המשבר הן שיעזרו לקבוע אם, כיצד ובאיזה אופן יתפתח המשבר התקשורתי ומה יהיה היקפו או הנזק שיגרם. כך למשל, משרדנו לקח חלק פעיל במספר תרגילים מקדימים שהתבצעו בארגונים גדולים כהכנה להתמודדות עם משבר. אחד התרחישים דימה מתקפת סייבר המתפתחת לכדי משבר תקשורתי. תרגילים אלה נועדו להכין את מנהלי הארגון לאירועי קיצון ולתרגל תגובות אפשריות לתרחישים שונים.

תפקידו של יועץ התקשורת, בפעולות הכנה מקדימות ובזמן ההתנהלות מרגע תחילת המשבר, הוא קריטי. בפעולות ההכנה יגבש היועץ אסטרטגיה שכוללת מסרים, שיטות פעולה, מקרים ותגובות ונוהל טיפול במשבר תקשורתי שתואם את מבנה הארגון ובעלי התפקדים בו. כך, ברגע האמת, כל מרכיב בארגון יידע מה תפקידו וכיצד מצופה ממנו לפעול. באופן הזה, הארגון יתמודד באופן היעיל והטוב ביותר עם המשבר התקשורתי.

חשוב ונכון יהיה להשתמש בגורם מקצועי לניהול משברים תקשורתיים. מה שמתחיל כלחישה, עלול במהירות להפוך לסערה ולכן אסור לעשות טעויות. מנהל המשבר חייב להיות מודע למכלול ההתרחשויות והרקע למשבר כיוון שכל בחירה או צעד מרגע תחילת המשבר מחייבים מבט-על והבנה עמוקה של קהל היעד, התקשורת והמדיה החברתיים. מתוך אלו תיגזר תוכנית הפעולה או התגובה העתידה לבוא. חשוב לשים לב שלכל התייחסות או אי-התייחסות פוטנציאל להחריף או להכיל את המשבר. בנוסף, אחד מיעדיו המרכזיים והחשובים יהיה גם לתכנן אסטרטגיית יציאה מהמשבר שתתרום בשיקום וחיזוק המוניטין שנפגע.

למידע נוסף וייעוץ בנוגע לניהול משברים, מוזמנים לפנות אלינו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
דילוג לתוכן