תקשורת פנים ארגונית

חברת רונן ליבוביץ תקשורת תדאג עבורך ליצירת תקשורת פנים ארגונית.
תקשורת פנים ארגונית היא כלי מרכזי בהעברת מסרים מהנהלת הארגון כלפי העובדים.
העברת מסרים אלה חשובה להגברת תחושת השייכות של העובדים למקום העבודה והנעתם להשגת יעדי הארגון.
תקשורת פנים ארגונית נדרשת לכל אורך השנה, ויש לייצר אותה במגוון אמצעים. למשל, באמצעי מדיה חברתית ייעודיים לעובדי החברה, מסרים חיוביים לגבי החברה שנטמעים במשרדי החברה ועבודה פנימית שמתבצעת כל העת ביחד עם אגף משאבי אנוש והנהלת החברה.
תקשורת פנים ארגונית חשובה במיוחד בעת משבר עסקי או תקשורתי שמתרחש בחברה. במקרה שכזה, הנהלת החברה חייבת להסביר לעובדים את שמתרחש ולגייס אותם כגורם משמעותי ביותר שיסייע בצליחת המשבר.
חברת רונן ליבוביץ תקשורת מספקת בניית אסטרטגיה לתקשורת פנימית הכוללת בין היתר את הגדרת יעדים ומטרות, קביעת מסרים, בניית מערכי התקשורת הפנימית, בחירת  פלטפורמות לתקשורת פנימית וכתיבת תכנים.